Trao đổi, đánh giá bài giới thiệu một truyện thơ hoặc một bài hát theo lựa chọn cá nhân

Trao đổi: Lắng nghe ý kiến và câu hỏi của người nghe,... Đánh giá: Có thể sử dụng bảng kiểm dưới đây để tự đánh giá lẫn nhau

Quảng cáo

TRAO ĐỔI, ĐÁNH GIÁ BÀI GIỚI THIỆU MỘT TRUYỆN THƠ HOẶC MỘT BÀI HÁT THEO LỰA CHỌN CÁ NHÂN

Quảng cáo
decumar

1. Trao đổi

- Lắng nghe ý kiến và câu hỏi của người nghe

- Trả lời và giải thích rõ ràng những câu hỏi, ý kiến của người nghe

2. Đánh giá

Có thể sử dụng bảng kiểm dưới đây để tự đánh giá lẫn nhau:

Nội dung kiểm tra

Đạt

Chưa đạt

Mở đầu

Chào hỏi và tự giới thiệu

 

 

Giới thiệu tên tác phẩm, thể loại, tên tác giả

 

 

Nêu lí do lựa chọn tác phẩm một cách thuyết phục, hấp dẫn

 

 

Nhận xét khái quát về tác phẩm

 

 

Nội dung chính

Giới thiệu đặc điểm nội dung và hình thức của tác phẩm

 

 

Giới thiệu chủ đề, thông điệp của tác phẩm

 

 

Trình bày ý kiến nhận xét, đánh giá về tác phẩm/ điều thích hoặc không thích về tác phẩm/ tình cảm, cảm xúc khi đọc/ xem/ nghe tác phẩm

 

 

Kết thúc

Tóm tắt được nội dung trình bày về tác phẩm

 

 

Khuyến khích người nghe thưởng thức tác phẩm

 

 

Nêu vấn đề trao đổi hoặc mời gọi sự phản hồi từ người nghe

 

 

Cảm ơn và chào kết thúc

 

 

Kĩ năng trình bày, tương tác với người nghe

Sắp xếp các ý hợp lí, logic

 

 

Diễn đạt rõ ràng, gãy gọn, dễ hiểu

 

 

Sử dụng hiệu quả các phương tiện phi ngôn ngữ để làm rõ nội dung trình bày

 

 

Tương tác tích cực với người nghe trong quá trình nói

 

 

Phản hồi thỏa đáng những câu hỏi, ý kiến của người nghe

 

 

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close