Định hướng khi nghe bài thuyết minh tổng hợp

Rèn luyện kĩ năng nghe nội dung bài thuyết minh tổng hợp cần đáp ứng ba yêu cầu

Quảng cáo

ĐỊNH HƯỚNG KHI NGHE BÀI THUYẾT MINH TỔNG HỢP

Quảng cáo
decumar

- Rèn luyện kĩ năng nghe nội dung bài thuyết minh tổng hợp cần đáp ứng ba yêu cầu:

+ Nắm bắt được nội dung thuyết minh và quan điểm của người nói

+ Nhận xét, đánh giá về nội dung và cách thức thuyết minh

+ Biết đặt câu hỏi về những điểm cần làm rõ

- Để nghe và nắm được nội dung thuyết minh, ghi lại các nội dung chính; chú ý cách lưu ý:

+ Tập trung chú ý khi người nói trình bày, ghi lại các nội dung chính; chú ý cách thức và kĩ thuật trình bày của người nói

+ Biết nêu các câu hỏi về đề tài được nghe và những điểm người nói nêu chưa rõ


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close