Định hướng khi viết bài thuyết minh tổng hợp

Là bài viết có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận

Quảng cáo

ĐỊNH HƯỚNG KHI VIẾT BÀI THUYẾT MINH TỔNG HỢP

Quảng cáo
decumar

- Là bài viết có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận

- Chú ý: 

+ Xác định đề tài cho bài viết

+ Xem xét cách thức triển khai, trình bày nội dung thông tin như thế nào cho phù  hợp và có hiệu quả

+ Suy nghĩ cách kết hợp các yếu tố (miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận; kênh chữ, kênh hình) trong bài viết sao cho hợp lý

+ Tìm hiểu nội dung các yêu cầu thực hành viết qua bốn bước


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close