Thực hành tranh biện về một vấn đề trong đời sống

Người điều hành nêu vấn đề, giới thiệu thành phần tham gia, nêu rõ mục đích, quy tắc tranh biện

Quảng cáo

THỰC HÀNH TRANH BIỆN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG

Quảng cáo
decumar

- Người điều hành nêu vấn đề, giới thiệu thành phần tham gia, nêu rõ mục đích, quy tắc tranh biện

- Các đội tham gia tranh biện theo tiến trình như sau:

Phiên tranh biện

Phía tán thành

Phía phản đối

Phiên thứ nhất

Bám sát vấn đề đã chọn, khẳng định quan điểm đồng tình, giải thích những khái niệm cơ bản, trình bày các luận điểm chính, dùng lí lẽ và bằng chứng để củng cố quan điểm ủng hộ

Nhắc lại vấn đề đã chọn, khẳng định sự không đồng tình, định nghĩa lại những khái niệm chưa hợp lí, trình bày các luận điểm, dùng lí lẽ và bằng chứng để khẳng định quan điểm đối lập

Có thể có lượt hỏi – đáp từ hai phía để chất vấn và phản hồi các ý kiến

Phiên thứ hai

Phản bác từng luận điểm của phía phản đối, phân tích sâu hơn quan điểm của đội mình, bổ xung lí lẽ và bằng chứng để tăng sức thuyết phục

Bác bỏ từng luận điểm mà phía tán thành vừa nêu ra; khẳng định lại quan điểm phản đối của đội mình, củng cố quan điểm đó bằng lí lẽ sắc bén và bằng chứng thuyết phục

Có thể có lượt hỏi – đáp từ hai phía để chất vấn và phản hồi các ý kiến

Phiên thứ ba

Tiếp tục phản bác ý kiến của phía phản đối; khẳng định tính đúng đắn của những luận điểm quan trọng đã bị bác bỏ; kết luận về vấn đề và khẳng định lại quan điểm của đội mình

Tiếp tục phản bác ý kiến của phía tán thành; bảo vệ những luận điểm quan trọng đã bị bác bỏ; kết luận về vấn đề và khẳng định lại quan điểm của đội mình

- Người điều hành tóm tắt các luận điểm chính về vấn đề tranh biện của phía tán thành và phía phản đối; tổ chức lấy ý kiến đánh giá, bình chọn của khán giả về các nhóm tranh biện; nêu ý nghĩa của cuộc tranh biện; cảm ơn các nhóm tham gia tranh biện và khán giả theo dõi, đánh giá, bình chọn

Lưu ý: Khi trình bày ý kiến của mình, các bên tham gia tranh biện cần kết hợp ngôn ngữ với cử chỉ, điệu bộ để cuộc tranh biện thực sự sinh động, hấp dẫn

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close