Giải câu 4 trang 21 SBT địa 6

Giải câu 4 trang 21 SBT địa 6, Hãy cho biết : - Các đường đồng mức càng gần nhau thì độ dốc của địa hình sẽ như thế nào. - Các đường đồng mức càng xa nhau thì độ dốc của địa hình sẽ như thế nào.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết :

- Các đường đồng mức càng gần nhau thì độ dốc của địa hình sẽ như thế nào.

- Các đường đồng mức càng xa nhau thì độ dốc của địa hình sẽ như thế nào.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức cách biểu hiện địa hình trên bản đồ - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Ta có :

- Các đường đồng mức càng gần nhau thì độ dốc càng lớn (địa hình sẽ càng dốc).

- Các đường đồng mức càng xa nhau thì độ dốc càng nhỏ (địa hình sẽ càng thoải).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close