Giải câu 2 trang 20 SBT địa 6

Giải câu 2 trang 21 SBT địa 6, Dựa vào bảng chú giải (hình 5-1), hãy kể tên: - Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu điểm. - Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu đường. - Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu diện tích.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng chú giải (hình 5-1), hãy kể tên:

- Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu điểm. 

- Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu đường. 

- Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu diện tích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức các loại kí hiệu bản đồ - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Dựa vào bảng chú giải (hình 5-1), ta có:

- Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu điểm: Sân bay, cảng biển.

- Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu đường: Ranh giới quốc gia, Đường sắt, Đường ô tô, Sông

- Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu diện tích: Bãi tôm, Bãi cá.

Loigiaihay.com

  • Giải câu 3 trang 21 SBT địa 6

    Giải câu 3 trang 21 SBT địa 6, Hãy kể 2 cách biểu hiện địa hình trên bản đồ:

  • Giải câu 4 trang 21 SBT địa 6

    Giải câu 4 trang 21 SBT địa 6, Hãy cho biết : - Các đường đồng mức càng gần nhau thì độ dốc của địa hình sẽ như thế nào. - Các đường đồng mức càng xa nhau thì độ dốc của địa hình sẽ như thế nào.

  • Giải câu 1 trang 20 SBT địa 6

    Giải câu 1 trang 20 SBT địa 6, Dựa vào hình 14 và 15 trong SGK, hãy: - Kể tên 3 loại kí hiệu thường dùng. - Kể tên 3 dạng kí hiệu chủ yếu.

Quảng cáo
close