Giải câu 2 trang 77 SBT địa 6

Giải câu 2 trang 77 sách bài tập Địa lí 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai

Sóng ngoài khơi xô vào bờ thể hiện sự chuyển động của nước theo chiều ngang.

A. Đúng                          B. Sai

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức sự vận động của nước biển và đại dương - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Sóng ngoài khơi xô vào bờ thể hiện sự chuyển động của nước theo chiều ngang - Sai

Chọn: Sai

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close