Giải câu 2 trang 56 SBT địa 6

Giải câu 2 trang 56 sách bài tập Địa lí 6, Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.

a) Tầng đối lưu là tầng có độ cao khoảng từ 16 đến 80 km, không khí luôn chuyển động theo chiều ngang, có lớp ô dôn với tác dụng ngăn cản những tia bức xạ có hại cho sinh vật và con người.

A. Đúng                                  B. Sai 

b) Sau khi các khối khí hình thành chúng luôn luôn giữ nguyên vị trí, tính chất của khối khí cũng luôn luôn ổn định.

A. Đúng                                  B. Sai

c) Mỗi khối khí thường mang hai tính chất: nóng và ẩm; nóng và khô; lạnh và ẩm; lạnh và khô.

A. Đúng                                  B. Sai

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức

- Các khối khí - Xem chi tiết

- Cấu tạo của lớp khí quyển - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

a) Tầng đối lưu là tầng có độ cao khoảng từ 16 đến 80 km, không khí luôn chuyển động theo chiều ngang, có lớp ô dôn với tác dụng ngăn cản những tia bức xạ có hại cho sinh vật và con người - Sai.

Chọn: Sai

b) Sau khi các khối khí hình thành chúng luôn luôn giữ nguyên vị trí, tính chất của khối khí cũng luôn luôn ổn định - Sai.

Chọn: Sai

c) Mỗi khối khí thường mang hai tính chất: nóng và ẩm; nóng và khô; lạnh và ẩm; lạnh và khô - Đúng.

Chọn: Đúng

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close