Giải câu 2 trang 10 SBT địa 6

Giải câu 2 trang 10 SBT địa 6, Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai Vĩ tuyến là: a)những vòng tròn chạy ngang vuông góc với các đường kinh tuyến. b)những vòng tròn chạy ngang gần bằng nhau, trong đó có đường Xích đạo là vòng tròn lớn nhất. c)những vòng tròn nhỏ dần khi càng xa Xích đạo và về tới hai cực chỉ còn là hai điểm (chấm). d)những vòng tròn chạy ngang có độ dài bằng nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai
Vĩ tuyến là:
a)những vòng tròn chạy ngang vuông góc với các đường kinh tuyến.
b)những vòng tròn chạy ngang gần bằng nhau, trong đó có đường Xích đạo là vòng tròn lớn nhất.
c)những vòng tròn nhỏ dần khi càng xa Xích đạo và về tới hai cực chỉ còn là hai điểm (chấm).
d)những vòng tròn chạy ngang có độ dài bằng nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức hình dạng Trái Đất - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết


Vĩ tuyến là những vòng tròn chạy ngang có độ dài bằng nhau - Sai.

Chọn: D

Loigiaihay.com

  • Giải câu 1 trang 10 SBT địa 6

    Giải câu 1 trang 10 SBT địa 6, Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai. a) Trái Đất có dạng hình tròn. Đúng Sai b) Đường kinh tuyến là một vòng tròn chạy qua 2 cực Bắc và Nam. Đúng Sai

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close