Giải câu 1 trang 51 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 51 SBT địa 6, Theo thứ tự xa dần Mặt Trời, Trái Đất là hành tinh đứng thứ a) hai b) ba c) tư d) năm

Đề bài

Theo thứ tự xa dần Mặt Trời, Trái Đất là hành tinh đứng thứ

a) hai

b) ba

c) tư

d) năm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức vị trí Trái Đất - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Theo thứ tự xa dần Mặt Trời, Trái Đất là hành tinh đứng thứ ba.

Chọn: B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Phần 1. Trắc nghiệm - trang 51
Gửi bài