Giải câu 1 trang 78 SBT địa 6 - Bài 24

Giải câu 1 trang 78 sách bài tập Địa lí 6 - Bài 24, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Động đất ngầm dưới đáy biển cũng sinh ra sóng biển.

A. Đúng                         B. Sai 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức sự vận động của nước biển và đại dương - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Động đất ngầm dưới đáy biển cũng sinh ra sóng biển - Sai

Chọn: Sai

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close