Giải câu 1 trang 74 SBT địa 6 - Phần 2A

Giải câu 1 trang 74 sách bài tập Địa lí 6 - Phần 2A, Thế nào là lưu vực sông và hệ thống sông

Quảng cáo

Đề bài

Thế nào là lưu vực sông và hệ thống sông

Lưu vực sông là: ...........................

Hệ thống sông là: ...........................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức về sông - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Lưu vực sông là: diện tích đất đai cung cấp thường xuyên cho sông.

- Hệ thống sông là: tập hợp sông chính cùng với phụ lưu, chi lưu hợp thành thệ thống sông.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close