Giải câu 1 trang 70 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 70 sách bài tập Địa lí 6, Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.

a) Bề mặt Trái Đất chia ra làm 5 đới khí hậu tương ứng với 5 vòng đai nhiệt.

A. Đúng                                 B. Sai 

b) Các đới khí hậu rất phức tạp, không hoàn toàn trùng khớp với ranh giới các vòng đai nhiệt.

A. Đúng                                 B. Sai

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức các đới khí hậu - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

a) Bề mặt Trái Đất chia ra làm 5 đới khí hậu tương ứng với 5 vòng đai nhiệt - Đúng

Chọn: Đúng

b) Các đới khí hậu rất phức tạp, không hoàn toàn trùng khớp với ranh giới các vòng đai nhiệt - Đúng

Chọn: Đúng

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài