Giải câu 1 trang 48 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 48 SBT địa 6, Dựa vào hình 14 và kết hợp với những kiến thức đã học, hãy cho biết: - Bình nguyên có đặc điểm gì về bề mặt địa hình và độ cao. - Cao nguyên có đặc điểm gì về bề mặt địa hình, sườn và độ cao. - Cao nguyên khác bình nguyên ở những điểm nào. - Các đặc điểm địa hình (đỉnh, độ cao, sườn, thung lũng) của đồi khác với của núi như thế nào.

Đề bài

Dựa vào hình 14 và kết hợp với những kiến thức đã học, hãy cho biết:

- Bình nguyên có đặc điểm gì về bề mặt địa hình và độ caò.

- Cao nguyên có đặc điểm gì về bề mặt địa hình, sườn và độ cao.

- Cao nguyên khác bình nguyên ở những điểm nào.

- Các đặc điểm địa hình (đỉnh, độ cao, sườn, thung lũng) của đồi khác với của núi như thế nào.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem kiến thức bình nguyên (đồng bằng) - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Bình nguyên có đặc điểm về bề mặt địa hình và độ cao:

+ Độ cao: Độ cao tuyệt đới từ 200m - 500 m.

+ Gồm hai loại đồng bằng:

   Bào mòn: bề mặt hơi gợn sóng ( ví dụ: châu Âu, Canada, ...).

   Bồi tụ: Bề mặt bằng phẳng.

- Cao nguyên có đặc điểm về bề mặt địa hình, sườn và độ cao:

+ Độ cao tuyệt đới trên 500m.

+ Bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, sườn dốc.

- Cao nguyên khác bình nguyên ở những điểm: độ cao, bề mặt địa hình.

- Các đặc điểm địa hình (đỉnh, độ cao, sườn, thung lũng) của đồi khác với của núi là:

+ Đồi có đỉnh thoải, thấp, sườn thoải và thung lũng rộng.

+ Núi có đỉnh nhọn, cao, sườn dốc và thung lũng sâu.

Loigiaihay.com

 • Giải câu 2 trang 49 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 49 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 49 SBT địa 6, Dựa vào kiến thức đã học và dựa vào hình 14, hãy nêu sự phân loại bình nguyên theo các tiêu chí sau: - Theo độ cao - Theo nguyên nhân hình thành

 • Giải câu 1 trang 49 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 49 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 49 SBT địa 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai. Đồi là một dạng địa hình núi già. Đúng Sai

 • Giải câu 2 trang 49 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 49 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 49 SBT địa 6, Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng nhất. Bình nguyên là dạng địa hình có

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải