Giải câu 1 trang 48 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 48 SBT địa 6, Dựa vào hình 14 và kết hợp với những kiến thức đã học, hãy cho biết: - Bình nguyên có đặc điểm gì về bề mặt địa hình và độ cao. - Cao nguyên có đặc điểm gì về bề mặt địa hình, sườn và độ cao. - Cao nguyên khác bình nguyên ở những điểm nào. - Các đặc điểm địa hình (đỉnh, độ cao, sườn, thung lũng) của đồi khác với của núi như thế nào.

Đề bài

Dựa vào hình 14 và kết hợp với những kiến thức đã học, hãy cho biết:

- Bình nguyên có đặc điểm gì về bề mặt địa hình và độ caò.

- Cao nguyên có đặc điểm gì về bề mặt địa hình, sườn và độ cao.

- Cao nguyên khác bình nguyên ở những điểm nào.

- Các đặc điểm địa hình (đỉnh, độ cao, sườn, thung lũng) của đồi khác với của núi như thế nào.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem kiến thức bình nguyên (đồng bằng) - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Bình nguyên có đặc điểm về bề mặt địa hình và độ cao:

+ Độ cao: Độ cao tuyệt đới từ 200m - 500 m.

+ Gồm hai loại đồng bằng:

   Bào mòn: bề mặt hơi gợn sóng ( ví dụ: châu Âu, Canada, ...).

   Bồi tụ: Bề mặt bằng phẳng.

- Cao nguyên có đặc điểm về bề mặt địa hình, sườn và độ cao:

+ Độ cao tuyệt đới trên 500m.

+ Bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, sườn dốc.

- Cao nguyên khác bình nguyên ở những điểm: độ cao, bề mặt địa hình.

- Các đặc điểm địa hình (đỉnh, độ cao, sườn, thung lũng) của đồi khác với của núi là:

+ Đồi có đỉnh thoải, thấp, sườn thoải và thung lũng rộng.

+ Núi có đỉnh nhọn, cao, sườn dốc và thung lũng sâu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài