Giải câu 1 trang 19 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 19 SBT địa 6, Đánh dấu X vào ô thể hiện ý em cho là sai Xác định phương hướng trên bản đồ: a) Phía trên của bản đồ là hướng bắc, nếu kinh vĩ tuyến là những đường thẳng vuông góc. b) Phía trên của kinh tuyến là hướng bắc, từ đó suy ra hướng nam c) Dựa vào đầu của các đường kinh tuyến và vĩ tuyến. d) Phía trên của bản đồ là hướng bắc, phía dưới là hướng nam.

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu X vào ô thể hiện ý em cho là sai Xác định phương hướng trên bản đồ:
a) Phía trên của bản đồ là hướng bắc, nếu kinh vĩ tuyến là những đường thẳng vuông góc.
b) Phía trên của kinh tuyến là hướng bắc, từ đó suy ra hướng nam
c) Dựa vào đầu của các đường kinh tuyến và vĩ tuyến.
d) Phía trên của bản đồ là hướng bắc, phía dưới là hướng nam.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức phương hướng trên bản đồ - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Xác định phương hướng trên bản đồ. Ý sai là: Phía trên của bản đồ là hướng bắc, phía dưới là hướng nam.

Chọn: D

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close