Giải câu 1 mục A trang 47 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 47 SBT địa 6, Cách đo độ cao tương đối và độ cao tuyệt đối giống nhau và khác nhau ở những điểm nào ? Giống nhau: Khác nhau:

Đề bài

Cách đo độ cao tương đối và độ cao tuyệt đối giống nhau và khác nhau ở những điểm nào ?

Giống nhau: 

Khác nhau:  


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức độ cao của núi - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Giống nhau: đều để đo một đối tượng nào đó.

- Khác nhau:  

+ Độ cao tương đối: đo từ điểm thấp nhất đến đỉnh núi.

+ Độ cao tuyệt đối: đo từ mực nước biển lên đỉnh núi.

Loigiaihay.com

  • Giải câu 2 trang 47 SBT địa 6

    Giải câu 2 trang 47 SBT địa 6

    Giải câu 2 trang 47 SBT địa 6, Đỉnh Phan Xi Păng là đỉnh núi cao nhất nước ta, cao 3143m, trên sườn núi có thị trấn Sapa ở độ cao 1500m; dưới chân núi có thị xã Lào Cai ở độ cao 1000m. Hãy vẽ sơ đồ thể hiện độ cao tuyệt đối của Phan Xi Păng, Sa Pa, Lào Cai.

  • Giải câu 1 mục B trang 47 SBT địa 6

    Giải câu 1 mục B trang 47 SBT địa 6

    Giải câu 1 trang 47 SBT địa 6, Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai a) Núi có đặc điểm là : độ cao trên 500m, đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng rộng. Đúng Sai b) Chỉ cần dựa vào hình dạng của đỉnh núi, sườn núi, thung lũng là người ta có thể biết đó là núi trẻ hay núi già. Đúng Sai

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải