Giải câu 1 trang 49 SBT địa 6

Giải câu 1.a trang 49 SBT địa 6, Tại sao người ta không dùng độ cao tuyệt đối để làm căn cứ phân loại đồi?

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao người ta không dùng độ cao tuyệt đối để làm căn cứ phân loại đồi?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem kiến thức đồi - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Vì đồi là một dạng địa hình chuyển tiếp giữa bình nguyên và núi nên khi đo bằng độ cao tuyệt đối (tính từ mực nước biển) sẽ không chính xác bằng độ cao tương đối (do là một dạng chuyển tiếp nên ta khó xác định đâu là độ cao phần đồi và dễ lẫn lộn sang núi và bình nguyên).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close