Vận Tốc Trong Chuyển Động Tròn Đều

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

Vận Tốc Trong Chuyển Động Tròn Đều

I. Lí thuyết

- Tại mỗi thời điểm, vectơ vận tốc tức thời sẽ có phương trùng với tiếp tuyến của đường tròn.

- Trong chuyển động tròn đều, độ lớn của vận tốc tức thời không đổi nhưng hướng luôn thay đổi.

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close