Quãng đường và độ dịch chuyển

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

QUÃNG ĐƯỜNG VÀ ĐỘ DỊCH CHUYỂN

I. Lí thuyết

- Độ dịch chuyển là khoảng cách từ vị trí đầu đến vị cuối của vật, cho biết độ dài và sự thay đổi vị trí của vật. Kí hiệu: \(\overline d \). Đơn vị: m

- Quãng đường là độ dài của vật thực hiện được trong suốt quá trình chuyển động.

* Chú ý: Độ dịch chuyển và quãng đường bằng nhau khi vật chuyển động không đổi chiều và chuyển động thẳng.

II. Ví dụ minh họa

Một vật di chuyển từ A đến B được 500 m, rồi quay về C là 150 m. Hỏi độ dịch chuyển và quãng đường của vật này là bao nhiêu?

Lời giải chi tiết:

 

Độ dịch chuyển: \(\overline d \)=AC=500−150=350(m)

Quãng đường: s = AB + BC = 500 + 150 = 650 (m).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close