Lực ma sát

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

LỰC MA SÁT

I. Lí thuyết

1. Lực ma sát nghỉ

- Lực ma sát nghỉ là lực ma sát tác dụng lên mặt tiếp xúc của vật, khi vật có xu hướng chuyển động nhưng chưa chuyển động

 

2. Lực ma sát trượt

Lực ma sát trượt là lực ma sát cả trở vật trượt trên bề mặt tiếp xúc

a. Đặc điểm

- Điểm đặt: tại vật và bề mặt tiếp xúc của vật

- Phương: trùng với phương chuyển động

- Chiều: ngược chiều chuyển động

b. Công thức tính lực ma sát trượt

+ Hệ số ma sát trượt

- Tỉ số độ lớn của lực ma sát trượt Fms và áp lực N gọi là hệ số ma sát trượt, kí hiệu μ

- Hệ số μ phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc

 

+ Công thức tính lực ma sát trượt

Fms=μ.N

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close