Định luật 1 Newton

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

ĐỊNH LUẬT 1 NEWTON

I. Lí thuyết

- Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

- Định luật 1 Newton được gọi là định luật quán tính.

II. Ví dụ minh họa

- Giải thích một số hiện tượng trong đời sống:

+ Nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn

+ Ngồi trên xe khi phanh gấp thì người lại hướng về phía trước,...

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close