Công thức tính độ dịch chuyển

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

TÍNH ĐỘ DỊCH CHUYỂN BẰNG CÔNG THỨC

I. Lí thuyết

+ Công thức tính độ dịch chuyển: \(d = {v_0}.t + \frac{1}{2}.a.{t^2}\)

+ Mối liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và độ dịch chuyển: \(v_t^2 - v_0^2 = 2.a.d\)

II. Ví dụ minh họa

\(d = {v_0}.t + \frac{1}{2}.a.{t^2}\), \(v_t^2 - v_0^2 = 2.a.d\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close