Tổng hợp độ dịch chuyển

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

TỔNG HỢP ĐỘ DỊCH CHUYỂN

I. Lí thuyết

- Dùng phép cộng vectơ để tổng hợp độ dịch chuyển của vật.

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close