Năng lượng có ích và năng lượng hao phí

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

NĂNG LƯỢNG CÓ ÍCH VÀ NĂNG LƯỢNG HAO PHÍ

I. Lí thuyết

- Luôn tồn tại năng lượng hao phí trong các quá trình chuyển hóa năng lượng.

II. Ví dụ minh họa

- Trong các động cơ nhiệt thông thường có khoảng từ 60 – 70% năng lượng bị hao phí.

- Trong các động cơ điện năng lượng hao phí thấp hơn, chỉ vào khoảng 10%

- Nhưng trong Pin mặt trời thì ngược lại, chỉ có khoảng 10% năng lượng của ánh sáng mặt trời được chuyển hóa thành điện năng, còn lại là năng lượng hao phí.

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close