Động năng

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

ĐỘNG NĂNG

I. Lí thuyết

1. Khái niệm động năng

- Động năng là năng lượng vật có được do chuyển động

\({W_d} = \frac{1}{2}m{v^2}\)

Trong đó:

+ m là khối lượng của vật (kg),

+ v là vận tốc của vật chuyển động (m/s).

+ W­­d là động năng, có đơn vị là jun (J).

2. Liên hệ giữa động năng và công của lực

- Xét vật khối lượng m chuyển động thẳng biến đổi đều với gia tốc a từ trạng thái đứng yên dưới tác dụng của lực không đổi F.

- Động năng của vật có giá trị bằng công của lực tác dụng lên vật.

\(\frac{1}{2}m{v^2} = F.s \Leftrightarrow {W_d} = A\)

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close