Công thức độ lớn lực hướng tâm

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

CÔNG THỨC ĐỘ LỚN LỰC HƯỚNG TÂM

I. Lí thuyết

Độ lớn lực hướng tâm: 

\({F_{ht}} = m.{a_{ht}} = \frac{{m.{v^2}}}{r} = m.{\omega ^2}.r\)

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close