Công cơ học

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

CÔNG CƠ HỌC

I. Lí thuyết

1. Thực hiện công

- Năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác.

- Việc truyền năng lượng cho vật bằng cách tác dụng lực lên vật làm vật thay đổi trạng thái chuyển động được gọi là thực hiện công cơ học.

2. Công thức tính công

a) Khi lực không đổi và cùng hướng với chuyển động

- Khi lực cùng hướng với chuyển động thì độ dịch chuyển  có độ lớn bằng quãng đường đi được s nên công thức tính công có dạng:

A = F.s = F.d

- Đơn vị: jun (J). 1J = 1N.1m

b) Khi lực không đổi và không cùng phương với chuyển động

Công thức tính công: A = Fs.s = (F.cosα).s = F.s.cosα

Tùy thuộc vào góc α mà có thể xảy ra các trường hợp sau

- 0 ≤ α < 90o ⇒ A > 0: lực sinh công dương (công phát động)

- α = 90o ⇒ A = 0 : lực không sinh công.

- 90o < α ≤ 180⇒ A < 0 : lực sinh công âm (công cản)

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close