Các lực cân bằng và không cân bằng

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

CÁC LỰC CÂN BẰNG VÀ KHÔNG CÂN BẰNG

I. Lí thuyết

1. Các lực cân bằng

 

- Khi tổng hợp các lực tác dụng lên vật bằng 0 thì lực tác dụng lên vật là các lực cân bằng ở trạng thái cân bằng.

2. Các lực không cân bằng

- Khi hợp lực của các lực khác 0 thì các lực này không cân bằng. Hợp lực hay các lực không cân bằng này tác dụng vào một vật có thể làm thay đổi vận tốc của vật.

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close