Va chạm mềm

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

VA CHẠM MỀM

I. Lí thuyết

- Hai xe A và B giống nhau, đầu mỗi xe gắn miếng nhựa dính. Xe A chuyển động với vận tốc v, xe B đứng yên.

- Sau va chạm hai xe dính vào nhau chuyển động với vận tốc \(\frac{v}{2}\)

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close