Định luật bảo toàn động lượng

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

I. Lí thuyết

1. Hệ kín (hay hệ cô lập)

- Một hệ nhiều vật được gọi là hệ kín khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu có thì các lực ấy cân bằng nhau.

- Trong hệ kín chỉ có các nội lực (các lực tác dụng giữa các vật trong hệ) tương tác giữa các vật.

- Nếu trong quá trình tương tác, các nội lực xuất hiện lớn hơn các ngoại lực rất nhiều thì có thể bỏ qua các ngoại lực và coi hệ là kín.

2. Định luật bảo toàn động lượng

- Phát biểu: động lượng toàn phần của hệ kín là một đại lượng bảo toàn.

- Biểu thức: \(\overrightarrow p  = \overrightarrow {{p_1}}  + \overrightarrow {{p_2}}  + ...\) (không đổi).

- Định luật bảo toàn động lượng là cơ sở để giải các bài toán va chạm, nguyên tắc chuyển động bằng phản lực.

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close