Lực nâng của chất lưu

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

LỰC NÂNG CỦA CHẤT LƯU

I. Lí thuyết

 

- Một số tác dụng của lực nâng trong tình huống thực tế:

+ Máy bay có thể di chuyển trong không khí

+ Tàu thuyền có thể nổi và di chuyển được trên mặt nước

+ Khinh khí cầu lơ lửng trên không trung

+ Nhiều sinh vật bay lượn dễ dàng trong không khí

Chú ý: Khi vật rơi trong chất lưu dưới tác dụng của trọng lực và lực cản của chất lưu thì đến một lúc nào đó vật sẽ đạt tới vận tốc giới hạn và sẽ chuyển động đều với vận tốc này.

- Công thức tính lực đẩy Archimedes: FA=ρ.g.V

Trong đó:

+ F: lực đẩy Archimedes (N)

+ ρ: khối lượng riêng của chất lỏng (kg/m)

+ V: thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m)

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close