Chuyển động thẳng

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG

I. Lí thuyết

- Quỹ đạo chuyển động là đường thẳng

- Khi vật chuyển động theo một chiều không đổi thì d = s (độ dịch chuyển = quãng đường đi được)

- Khi vật đang chuyển động theo chiều dương, nếu đổi chiều chuyển động thì trong khoảng thời gian chuyển động ngược chiều đó s > 0; d < 0; tốc độ dương còn vận tốc âm.

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close