Chuyển động biến đổi

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI

I. Lí thuyết

Chuyển động có vận tốc thay đổi được gọi là chuyển động biến đổi

II. Ví dụ minh họa

Đoàn tàu bắt đầu rời ga, thả vật rơi từ trên cao xuống dưới

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close