Định luật bảo toàn cơ năng

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG

I. Lí thuyết

Nội dung định luật: Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật được bảo toàn.

Cơ năng = động năng + thế năng = hằng số

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close