Lực đàn hồi. Định luật Hooke

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

LỰC ĐÀN HỒI. ĐỊNH LUẬT HOOKE

I. Lí thuyết

1. Lực đàn hồi của lò xo

- Khi nén hoặc kéo hai đầu lò xo, tay ta cũng chịu tác dụng các lực từ phía lò xo, các lực này ngược chiều với lực tay tác dụng vào lò xo và được gọi là lực đàn hồi của lò xo.

- Lực đàn hồi của lò xo chống lại nguyên nhân làm nó biến dạng và có xu hướng đưa nó trở về hình dạng và kích thước ban đầu.

2. Định luật Hooke

 

- Định luật: Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo.

Fđh = k|∆ℓ|

Trong đó:

+ k là độ cứng của lò xo, đơn vị N/m.

+ ∆ℓ = ℓ – ℓ0 là độ biến dạng của lò xo.

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close