Điều kiện cân bằng của vật

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG TỔNG QUÁT CỦA VẬT RẮN

I. Lí thuyết

Điều kiện cân bằng của một vật rắn là:

- Tổng các lực tác dụng lên vật bằng 0.

- Tổng các moment lực tác dụng lên vật đối với một điểm bất kì chọn làm trục quay bằng 0 (nếu chọn một chiều quay làm chiều dương).

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close