Trọng lực

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

TRỌNG LỰC

I. Lí thuyết

- Trọng lực là lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên vật gây ra cho vạt gia tốc rơi tự do

- Kí hiệu: \(\vec P\)

- Ở gần Trái Đất trọng lực có:

+ Phương thẳng đứng

+ Chiều từ trên xuống

+ Điểm đặt: trọng tâm của vật

+ Công thức: \[\vec P = m.\vec g\]

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close