Đồ thị độ dịch chuyển - thời gian trong chuyển động thẳng

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

ĐỒ THỊ ĐỘ DỊCH CHUYỂN - THỜI GIAN TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG

I. Lí thuyết

1. Cách vẽ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (d – t) trong chuyển động thẳng đều

- Biểu thức d = v.t, vẽ giống biểu thức hàm số y = a.x

- Hình dạng: đường thẳng

2. Sử dụng đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng

Dựa vào đồ thị, ta có thể thu thập số liệu để tính toán yêu cầu của đề bài

3. Vận tốc và đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng

- Độ dốc của độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng cho biết độ lớn vận tốc chuyển động

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close