Thế năng

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

THẾ NĂNG

I. Lí thuyết

1. Khái niệm thế năng trọng trường

- Một vật ở độ cao h so với mặt đất thì lưu trữ năng lượng dưới dạng thế năng trọng trường.

- Công thức: Wt = P.h = mgh.

- Đơn vị: jun (J).

2. Liên hệ giữa thế năng và công của lực thế

- Thế năng của vật ở độ cao h có độ lớn bằng công của lực dùng để nâng đều vật lên độ cao này.

A = F.s = P.h = m.g.h = Wt

- Công trong trường hợp này được gọi là công của lực thế, nó không phụ thuộc vào độ lớn quãng đường đi được mà chỉ phụ thuộc vào sự chênh lệch độ cao của vị trí đầu và vị trí cuối.

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close