Mối liên hệ công suất với lực và vận tốc

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

LIÊN HỆ GIỮA CÔNG SUẤT VỚI LỰC VÀ TỐC ĐỘ

I. Lí thuyết

- Khi vật chuyển động cùng hướng với lực và lực không đổi thì công suất trung bình

\(\wp  = \frac{A}{t} = \frac{{F.s}}{t} = F.v\)

- Công suất tức thời:

\({\wp _t} = F.{v_t}\)

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close