Lực và chuyển động

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

LỰC VÀ CHUYỂN ĐỘNG

I. Lí thuyết

- Thả hòn bi cho lăn xuống theo máng nghiêng 1

=> Hòn bi lăn ngược lên máng 2 đến một độ cao thấp hơn độ cao ban đầu.

- Khi hạ thấp độ nghiêng của máng 2

=> Hòn bi lăn trên máng 2 được một đoạn dài hơn

=> Suy đoán: nếu không có ma sát và nếu máng nghiêng 2 nằm ngang thì hòn bi sẽ lăn mãi mãi với vận tốc không đổi.

II. Ví dụ minh họa

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close