Sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng của vật

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA ĐỘNG NĂNG VÀ THẾ NĂNG

I. Lí thuyết

- Cơ năng của một vật là tổng động năng và thế năng của nó. Khi vật chuyển động trong trường trọng lực thì cơ năng có dạng:

\(W = {W_d} + {W_t} = \frac{1}{2}m{v^2} + mgh\)

- Động năng và thế năng có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau.

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close