Công thức tính công suất

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

CÔNG THỨC TÍNH CÔNG SUẤT

I. Lí thuyết

- Nếu trong thời gian t, công thực hiện được là A thì tốc độ sinh công, tức công suất là:

\(\wp  = \frac{A}{t}\)

- Đơn vị oát (W): \(1W = \frac{{1J}}{{1s}}\)

- Ngoài đơn vị W thì công suất còn sử dụng các đơn vị khác như: mã lực (HP), …

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close