Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

GIA TỐC CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

I. Lí thuyết

- Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng mà vận tốc có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian.

+ Vận tốc tăng đều => Chuyển động thẳng nhanh dần đều (a.v > 0)

+ Vận tốc giảm đều => Chuyển động thẳng chậm dần đều (a.v < 0)

- Gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều không đổi theo thời gian \(a = \frac{{\Delta v}}{{\Delta t}} = h/s\)

II. Ví dụ minh họa

- Xe ô tô chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a = 1,5 m/s2

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close