Chuyển động ném ngang

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

I. Lí thuyết

Chuyển động ném ngang là chuyển động có vận tốc ban đầu theo phương nằm ngang và chuyển động dưới tác dụng của trọng lực.

a) Thành phần chuyển động theo phương thẳng đứng

 

- Vận tốc ban đầu: v0y = 0

- Độ cao của vật bị ném ngang: \(H = \frac{1}{2}.g.{t^2}\)

=> Thời gian rơi của vật: \(t = \sqrt {\frac{{2.H}}{g}} \)

=> Nhận xét:

+ Thời gian rơi của vật bị ném ngang chỉ phụ thuộc độ cao H của vật khi bị ném, không phụ thuộc vận tốc ném.

+ Nếu từ cùng một độ cao, đồng thời ném ngang các vật khác nhau thì chúng đều rơi xuống đất cùng một lúc.

b) Thành phần chuyển động theo phương nằm ngang

  

- Độ dịch chuyển: d= v.t = v.t

- Tầm xa L (giá trị cực đại của độ dịch chuyển trong chuyển động): L = dxmax = v.tmax

=> \(L = {v_0}.\sqrt {\frac{{2.H}}{g}} \)

=> Nhận xét:

+ Tầm xa của vật ném ngang phụ thuộc vào độ cao H của vật khi bị ném và vận tốc ném. Nếu từ cùng một độ cao đồng thời ném các vật khác nhau thì vật nào có vận tốc ném lớn hơn sẽ có tầm xa lớn hơn.

+ Nếu từ các độ cao khác nhau ném ngang các vật với cùng vận tốc thì vật nào được ném ở độ cao lớn hơn sẽ có tầm xa lớn hơn.

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close