Khái niệm công suất

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

KHÁI NIỆM CÔNG SUẤT

I. Lí thuyết

Đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công nhanh hay chậm của người hoặc thiết bị sinh công, được gọi là công suất hay tốc độ sinh công.

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close