Lực căng

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

LỰC CĂNG

I. Lí thuyết

- Lực căng xuất hiện trên sợi dây có sự co dãn

- Kí hiệu: \(\vec T\)

- Đặc điểm của lực căng:

 + Phương trùng với phương của sợi dây

+ Ngược chiều với chiều của lực do vật kéo dãn dây.

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close