Khái niệm Moment lực

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

MOMENT LỰC

I. Lí thuyết

1. Tác dụng làm quay của lực

- Tác dụng làm quay vật của một lực phụ thuộc vào độ lớn của lựcvị trí của trục quay và cánh tay đòn của lực.

Cánh tay đòn của lực là khoảng cách từ trục quay đến giá của lực, kí hiệu là d. Cánh tay đòn càng lớn thì tác dụng làm quay của lực càng lớn.

 

2. Moment lực

- Moment lực đối với trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó.

M = F.d

- Đơn vị của moment lực là niutơn mét (N.m).

II. Ví dụ minh họa

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close