Chuyển động ném xiên

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

CHUYỂN ĐỘNG NÉM XIÊN

I. Lí thuyết

1. Phân tích chuyển động ném xiên

 

Chuyển động ném xiên cũng được phân tích theo hai thành phần:

+ Chuyển động thành phần theo phương thẳng đứng

+ Chuyển động thành phần theo phương nằm ngang

2. Công thức xác định tầm cao và tầm xa của chuyển động ném xiên

- Tầm cao: \(H = {d_{y\max }} = \frac{{v_0^2{{\sin }^2}\alpha }}{{2.g}}\)

- Tầm xa: \(L = {d_{x\max }} = \frac{{v_0^2\sin 2\alpha }}{g}\)

* Chú ý: Các công thức trên chỉ đúng khi lực cản của không khí không đáng kể

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close