Đồ thị vận tốc - thời gian của chuyển động thẳng biến đổi đều

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

ĐỒ THỊ VẬN TỐC - THỜI GIAN CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

I. Lí thuyết

Các dạng đồ thị vận tốc – thời gian trong chuyển động thẳng biến đổi đều

 

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close